A A A

Historia szkoły

 

Historia Naszej Szkoły

 1866 - na mocy ustawy z dn. 20 maja 1864 roku rząd rosyjski założył szkołę w Solcu nad Wisłą pod nazwą " Soleckie Kursy Pedagogiczne"

 1873 - nazwę szkoły zmieniono na Seminarium Nauczycielskie

 1876 - w czasie pożaru Solca budynek szkoły spłonął 

 1888 - oddano do użytku nowy budynek szkoły (obecny gmach szkoły)

 1905 - odbył się strajk większości uczniów Polskich. Pod wpływem strajku władze okupacyjne zezwoliły na zwiększenie liczby godzin j. Polskiego

 1914 - ze względu na działania wojenne Seminarium zamknięto

1916 - okupacyjne władze austriackie ponownie otwierają Seminarium 

 w Solcu

 1918 - 1939 - dynamiczny rozwój szkoły z dyr. Zygmuntem Łoteckim

1939 - 1945 - budynek szkoły zajmuje niemiecka jednostka wojskowa    

 (w podziemiach urządzono obóz karny dla tzw. Junaków)

 1945 - powstaje Gimnazjum i Liceum Pedagogiczne

 1957 - szkoła staje się Liceum Ogólnokształcącym

 1966 - Obchody 100-lecia Szkoły i 1000-lecia Polski

 1981 - na bazie Liceum Ogólnokształcącego powstaje Studium Wychowania Przedszkolnego

 1984 - tworzy się Studium Nauczycielskie

 1994 - likwidacja Studium Nauczycielskiego

 1995 - oprócz Liceum Ogólnokształcącego powstaje nowy typ szkoły średniej Liceum Techniczne

 1996 - Obchody 130-lecia Szkoły
 

Krótko o historii naszej miejscowości


1136 r. Pierwsza historyczna wzmianka o Solcu w Bulli Gnieźnieńskiej.       

 

 1278 r. Wiadomość o "Piotrze Rektorze kościoła w Solcu". Od Władysława Łokietka miasto należało do królów polskich. Kazimierz Wielki ufundował tu kościół farny i zbudował okazały zamek.

 

Największy rozkwit miasta przypada na rządy starosty Krzysztofa Zbaraskiego, który wyposażył zamek, zbudował w 1626 klasztor reformatów z kościołem. Na cmentarzu znajduje się stary drewniany kościółek Św. Barbary. W Koloni Nadwiślańskiej zabezpieczono ruiny XVIII wiecznego kościółka wzniesionego na miejscu na, którym król Bolesław Śmiały miał rozstrzygać spór między biskupem Stanisławem a właścicielem wsi Piotrawin. Świetnemu rozkwitowi miasta położyła kres wojna Szwedzka w 1656 r.

 

 1866 r. Powstaje w Solcu Seminarium Nauczycielskie

 

 1869 r. Solec traci prawa miejskie. W roku 1944 Solec został spalony przez Niemców, ale po zakończeniu działań wojennych na tych terenach dźwignął się z ruin.

Obecnie Solec i Jego okolice są strefą krajobrazu chronionego 

i wypoczynku.